de korenbloem

De korenbloem

Op 15 november 1986 vond een kleine plechtigheid plaats op de hoek van de Papenstraat en de Ankersteeg in het Noordenbergkwartier in Deventer.

Enkele buurtgenoten (Roetert, Van Essen en Stelder), hadden het initiatief genomen om daar een herinneringsplaquette te plaatsen.

Op deze plek stond koffiehuis De Korenbloem, aanvankelijk voor geheelonthouders.

In 1918 had Ru Cohen de Deventer Vereniging tot Vakopleiding van Palestinapioniers (chaloetsim) opgericht, onderdeel van de Hechaloets-beweging.

Jonge zionisten zouden zich door een vakopleiding voorbereiden op hun emigratie naar Palestina. Deze jonge joden waren vaak gevlucht voor vervolgingen in Oost Europa. Zij kwamen doorgaans uit de steden en kenden het boerenbedrijf niet. Daarom werden zij hier ondergebracht bij boeren in de omgeving. Dat viel aanvankelijk niet altijd mee.

…de boeren kenden genoeg Joden die konden handel drijven, maar “’n jeude die wol werken” daarin hadden ze geen fiducie.

Later werd dat wel beter.

Op zaterdagen kwamen zij in De Korenbloem bij elkaar, om samen sjabbat te vieren, om Hebreeuws te leren en om over hun toekomst te discussiëren.

In de loop van 1942, toen de deportaties van de Joden begonnen, bracht de bezetter de Palestinapioniers en andere Joden (o.a.de familie Hillesum) enige tijd op deze plek onder;  van daaruit werden ze  naar Westerbork (en verder) gedeporteerd.

De plaquette was na bijna 33 jaar aan restauratie toe. Opnieuw is vanuit de buurt het initiatief genomen dit ter hand te nemen. Met steun van het bestuur van de buurtvereniging, Woningcorporatie Rentree, enkele lokale fondsen en individuele Deventenaren kon dit worden gefinancierd.

Op 22 mei 2019 heeft de wethouder van cultuur Carlo Verhaar de gerestaureerde plaquette onthuld onder grote belangstelling van met name buurtbewoners.

U vindt hier een opname van de onthullingsplechtigheid

en hier de opname van de onthulling in 1986