Contact
Contact
Contact
Contact
Vorige slide
Volgende slide

Heeft u een vraag, opmerking of verzoek?

Buurtvereniging Noordenbergkwartier Deventer
KvK Salland/Deventer nr 40650578
Bankrekeningnummer NL70 RABO 0377 7977 90 ten name van Buurtvereniging Noordenbergkwartier

Ons e-mail adres: secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl

Wil u lid worden: klik hier.