Vereniging en bestuur
Vereniging en bestuur
Vereniging en bestuur
Vereniging en bestuur
Vorige slide
Volgende slide

Doel van de Vereniging is:

1. Het behartigen van de belangen van de bewoners van het Noordenbergkwartier

2. Het bevorderen van leefbaarheid en saamhorigheid

Dat doet de Vereniging door het verstrekken van informatie die van belang is. Ook treedt de Vereniging op als belangenbehartiger en organiseert ze activiteiten. Tenslotte stimuleert en ondersteunt ze bewonersinitiatieven.

Twee maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd waar de plannen worden besproken en de begroting wordt vastgesteld. Ook organiseren wij jaarlijks een voorjaarsborrel en een buurtfeest in september.

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de plannen.

In 2021 bestaat het bestuur uit

Henk Hengeveld  voorzitter 

Marijke van den Berg   penningmeester

Monique Kuiper

Cees Sterkenburg

Pauline Treffers secretaris

Klik hier voor de statuten van de Buurtvereniging Noordenbergkwartier.

Wij hebben als buurt ook te maken met buurt overstijgende bewonersbelangen zoals mobiliteit en parkeren, de kwaliteit van de leefomgeving in de binnenstad, veiligheid, grootschalige ontwikkelingen, etc.
Vijf buurtverenigingen in de Deventer binnenstad hebben samen de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer (SBBD) opgericht. 

Klik hier voor meer informatie over de SBBD