Het Noordenbergkwartier
Het Noordenbergkwartier
Het Noordenbergkwartier
Het Noordenbergkwartier
Het Noordenbergkwartier
Het Noordenbergkwartier
Previous slide
Next slide

Het Noordenbergkwartier

Het Noordenbergkwartier is een aantrekkelijke woonbuurt in de Deventer binnenstad.

Papenstraat 

Molenstraat

Het Noordenbergkwartier vanuit de Lebuinustoren

 
Hoe onverwoestbaar
 
Hoe onverwoestbaar ligt het hier,
rotsvast als een historisch feit,
welhaast een vanzelfsprekendheid:
het Noordenbergkwartier.
 
Waar naadloos nieuw met oud versmelt,
met monumenten zij aan zij
en gevelrij na gevelrij
in linies opgesteld.
 
Een schat aan authenticiteit 
die zelfs de tijd niet krijgt verwoest.
Alsof het niet ooit wijken moest
voor de grootschaligheid.
 
Als scheelde het niet ooit een haar
of de historie die de stad
de stad maakt die ze is, ging plat.
De plannen lagen klaar.
 
De ingezetenen ten spijt
was de bestemming – men dacht groots –
wat toegangswegen en ruimschoots
parkeergelegenheid.
 
Maar de bewoners boden er
fel weerstand aan, met hand en tand;
de plaatselijke middenstand
was dit een brug te ver.
 
Al stond de afbraak zwart op wit,
zij stonden op en vochten toch.
Maar wie kent nu de namen nog,
Van Essen, Peters, Smid?
 
 
 
 
Zij streden, zonder compromis,
en hebben hun gelijk gehaald
en zo zelfs het gezicht bepaald
van wat de stad nu is.
 
Het Stadsarchief, de Kranensteeg
de Nieuwe Markt, het Muggeplein,
het zou er domweg niet meer zijn
en het verleden zweeg…
 
Het is er nog. De buurt hield stand,
de straten hielden hun patroon,
de linde als een pinksterkroon
herleefd weer aangeplant.
 
Een stadswijk als een monument,
waarvan toch ooit de ondergang,
ondanks gemeentelijk belang,
maar net is afgewend.
 
Al was de kans van slagen klein.
Hier is destijds iets groots verricht.
Laat deze woorden, dit gedicht
daarom een ode zijn.
 
Als vanzelfsprekend ligt het hier,
met dank aan niemand minder dan
de moedige bewaarders van
het Noordenbergkwartier.
 
 
 
Robin Bleeker
Stadsdichter van Deventer
In opdracht gemaakt voor de buurtvereniging vanwege 1250 jarig bestaan van Deventer

Het Noordenbergkwartier is een van de oudste buurten van de historische stad, gelegen ten noorden van de Lebuinus kerk en ten oosten langs onze prachtige rivier de IJssel. Met een middeleeuws stratenpatroon, pleinen, pleintjes en stegen en de schitterende Kloostertuin. De bebouwing bestaat uit veel mooi gerestaureerde historische panden, afgewisseld met nieuwbouw en met statige huizen aan het IJsselfront. In de buurt is de nieuwe stadsbibliotheek gelegen evenals de Athenaeumbibliotheek, de oudste stadsbibliotheek van Nederland. Ook het nieuwe theater MIMIK ligt in de buurt.

Buurtbewoners hebben ter gelegenheid van de viering van 1250 jaar Deventer in 2018 een uitgebreide wandelgids gemaakt: ‘Wandel Dapper’. De makers brachten een ode aan de buurt “in het besef dat de (buurt) veel te bieden heeft en tegelijkertijd te bescheiden is in het vragen van aandacht voor al haar kwaliteiten”.

Het historische karakter maakt de buurt zeer aantrekkelijk maar tegelijkertijd is het een volop levende  buurt met gemêleerde bevolking en bebouwing, waar een groot aantal zelfstandigen en mensen met creatieve beroepen.

De huidige situatie van de buurt is het resultaat van strijd van bewoners tegen gemeentelijke plannen in de jaren voor 1976 met als devies Fortis Age: Handel Dapper.

Na de Tweede Wereld oorlog is het Noordenbergkwartier een verpauperde buurt. De buurt is zo slecht dat het in 1976 nog een geschikte filmlocatie is voor de opname van de oorlogsfilm A bridge too far, over de slag om Arnhem.

De gemeente doet in de jaren ’60 niets om de verloedering te stoppen, met als doel de buurt te slopen en er kantoren en parkeerplaatsen van te maken.

Vanaf 1974 ontstaat een burgerinitiatief dat zich verzet tegen de gemeentelijke plannen. Met succes: het stratenpatroon is niet veranderd en in 1981 wordt de eerste sociale nieuwbouwwoningen opgeleverd. Geleidelijk aan worden ook oude panden gerestaureerd.

Graaf van Burenstraat

Achter de Fermerie

Kranensteeg

Stenenwal