SBBD
SBBD
SBBD
SBBD
Vorige slide
Volgende slide

De Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer

Wij hebben als buurt ook te maken met buurt overstijgende bewonersbelangen zoals mobiliteit en parkeren, de kwaliteit van de leefomgeving in de binnenstad, veiligheid, grootschalige ontwikkelingen, etc.  
Vijf buurtverenigingen in de Deventer binnenstad hebben samen de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer (SBBD) opgericht.

De vier andere buurtverenigingen zijn:

Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat e.o., Bewonersvereniging Singelwijk,
Nieuwe Markt BuurtComité Buurtvereniging Bergkwartier.

SBBD wil haar doelen onder meer bereiken door overleg met de gemeente Deventer, met de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement SDBM en andere instanties.
Ook zal SBBD indien nodig zelf acties initiëren en uitvoeren en acties van de buurtverenigingen en anderen ondersteunen. De buurtverenigingen blijven zelf elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de directe belangen in hun buurten.
Het bestuur van de SBBD is samengesteld uit bestuurders van de vijf bewonersverenigingen.
Namens het Noordenbergkwartier zijn dit Marijke en Henk.

Voor de eerste periode is Henk Hengeveld benoemd tot voorzitter en Nico van Esmond tot secretaris/penningmeester.