Samenvatting algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering stond dit keer — naast enkele formaliteiten — in het teken van de energietransitie en de opnames van Joni Levi. Met een opkomst van meer dan 60 leden was er veel belangstelling. Vanuit het bestuur is de jaarrekening gepresenteerd, en zijn enkele vragen vanuit de buurt geïnventariseerd aangaande de overlast van het stoken, als wel vuurwerk resten in afloop na nieuwjaarsnacht.

Zonnepanelen
Het is een actueel thema in de media en het nieuws: de energietransitie. Het is ons niet ontgaan dat in onze historische buurt nog veel onduidelijk is over wat er wel of niet mogelijk is met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen. Binnenkort zal op de website van de gemeente een kaart van de binnenstad worden geplaatst, hierop is een inventarisatie te vinden, waar het plaatsen van zonnepanelen opportuun is.

Onder leiding van Davy Kastelein (van de gemeente) is een concept versie van deze kaart gepresenteerd. In principe geldt vooralsnog dat voor alle zonnepanelen toestemming van de gemeente moet komen (met uitzondering van platte daken). Er zijn echter verschillende landelijke en regionale regelgeving van toepassing bij het plaatsen van zonnepanelen. In het Duurzaamheidscentrum van de gemeente zijn vrijwilligers beschikbaar om vragen van bewoners te beantwoorden.

Vertoning “Wonen in het noorden”
In de komende periode zullen enkele struikelstenen op geselecteerde locaties worden gelegd. Lex Rutgers, van de Stichting Struikelstenen, heeft tijdens zijn presentatie een beeld geschetst van het leven van Joodse inwoners in onze wijk. Gesteund door oude foto’s, bijzondere verhalen en anekdotes zet hij een levendig verhaal neer hoe het eruit moet hebben gezien voor- en na de oorlog. De struikelstenen zullen geplaatst worden op plekken en locaties die van bijzondere betekenis zijn geweest voor deze voormalig inwoners. Op de website is meer informatie te vinden over de achtergrond van verschillende struikelstenen, geplande locaties als wel informatie over het doen van een donatie.

Naast aandacht voor de struikelstenen, was er ruimte om een bijzonder inkijkje te krijgen in de historie van het Noordenbergkwartier. Aan de hand van de beelden van Joni Levi komt de geschiedenis tot leven. Uiteraard was er na afloop van de vertoning van deze korte film ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Wij hopen elkaar tijdens het eerstvolgende moment weer te treffen voor een voorjaarsborrel! Tot snel!