de korenbloem

Restauratie plaquette de Korenbloem

Op 22 mei 2019 heeft de wethouder van cultuur Carlo Verhaar de gerestaureerde plaquette onthuld onder grote belangstelling van met name buurtbewoners.
De plaquette was na bijna 33 jaar aan restauratie toe. Opnieuw is vanuit de buurt door Manja Pach, Coen Bennink en Marijke van den Berg, het initiatief genomen dit ter hand te nemen. Met steun van het bestuur van de buurtvereniging, Woningcorporatie Rentree, enkele lokale fondsen en individuele Deventenaren kon dit worden gefinancierd.

Meer informatie over de Korenbloem vind u hier.