Oproep Han Dijk buurtinitiatief

Tijdens de voorjaarsborrel heeft onze buurtgenoot Han Dijk een oproep gedaan om samen in gesprek te gaan en nieuwe initiatieven te ontplooien in onze mooie buurt. Hieronder lees je de oproep van Han terug. Meedoen? Stuur een mail naar secretaris@buurtverenigingnoordenberg.nl.


Beste buurtgenoten,

Wat zou het leuk zijn, als we elkaar wat beter zouden leren kennen. Allemaal wonend in deze mooie en gezellige buurt, het Noordenbergkwartier. Op allerlei plekken hier en misschien soms ook elders in de stad, op de Brink of bij een café komen we elkaar wel tegen van tijd tot tijd. Verschillende gezichten kunnen ons bekend voorkomen. Misschien onze manier van lopen of met het hondje dat we uitlaten. Allemaal manieren om elkaar in het algemeen tegen te komen. Maar wat weten we eigenlijk van elkaar? Met andere woorden: wie zijn we allemaal bij elkaar genomen als buurtgenoten in het Noordenbergkwartier? Met welke gedachten of ook herinneringen misschien lopen we zoal rond? Zou het niet boeiend zijn om elkaar dat te vertellen?

In een boek las ik iets over het belang van een krant. Mensen kennen elkaar niet en/of voelen zich niet gekend. Men wil soms elkaar hun verhalen over hun leven wel toeschreeuwen, maar hun oren en harten staan niet open. Een krant kan oren en harten openen. Verhalen bestaan pas, als ze worden doorverteld en herhaald. Dialoog ontstaat pas, als er kennis is van wat de ander doormaakt en wanneer er zelfkennis is.

Onlangs had ik een gesprek met een buurvrouw. Bij mij thuis in de woonkamer. Op een moment begon ik een heel verhaal over mijn werk en leven in Amsterdam waar ik zo’n 25 jaar predikant was. We hadden een werkgroep waar we kerk en buurt bij elkaar wilden brengen. De ene herinnering riep de andere op. Ik ratelde maar door. Toen ik haar voorlegde: ‘ik zal eens ophouden met mijn geratel’. Liet ze merken dat ze het juist wel interessant had gevonden. Ze had me beter leren kennen. Wie weet komt het tot zulk soort gesprekken met anderen in de buurt, als we elkaar uitvoeriger tegenkomen.

Ook de buurtvereniging ziet er wat in en heeft me nadrukkelijk gevraagd om over dit project iets te vertellen. We zien verschillende manieren om deze kennis bij elkaar te bewerkstelligen. Via een gespreksgroep die een aantal keren bij elkaar komt. Onderwerp kan dan zijn hoe we ons zelf en/of elkaar zién, wat voor beeld we van de buurt hebben. Of we ondernemen samen in de buurt activiteiten. We kunnen naast praten ook creatief allerlei in beeld brengen. Via foto’s of schilderijen, door te tekenen of een podcast en filmpjes te maken. Alles uiteindelijk verzameld in een gedrukt naslagwerk dat iedereen in de buurt kan krijgen.

Vanmiddag kan ieder die dat wil zich opgeven voor zo’n gespreksgroep en/of voor een groepje die de genoemde creatieve activiteiten organiseert. Laten we proberen om in juni alvast een begin te maken en na de zomer dan verder gaan. Je kunt je opgeven bij mij en bij de bestuurstafel waar je allerlei kunt regelen waar onder muntjes halen voor een drankje. Leuke middag verder toegewenst.