Kunstwerk Muggenplein, Squares

Vanuit een wens van de bewoners om de herinrichting van het Muggeplein te bekronen met een kunstwerk dat verwijst naar de rijke geschiedenis van deze plek, zijn betrokken buurtbewoners een kunstopdrachttraject gestart onder begeleiding van het Kunstenlab. Dit heeft geresulteerd in het kunstwerk Squares van Aam Solleveld.

Het Muggeplein is een plek met een rijke geschiedenis. Het is ook niet altijd een plein geweest. Vanaf de 15e tot diep in de 19e eeuw stond hier het Sint Geertruiden- of Pestengasthuis. De rooilijnen van de Geertruiden Gasthuissteeg zijn in de bestrating aangegeven en grenzen ook aan het kunstwerk.

De huidige Fermerie (nu buurthuis) is het enige restant van het voormalige gasthuis. De naam refereert nog aan het militair hospitaal (Infermerie) dat hier tot begin 1900 was gevestigd. Pas na de sloop van het gasthuis ontstond het plein.

De vooroorlogse verpaupering van de buurt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog nog extra versterkt. Rondom het plein waren stegen met oude huizen waar de bewoners in armoede leefden.
Tegelijkertijd had de gemeente plannen deze wijk grotendeels te slopen om Deventer te laten uitgroeien tot een universitaire dubbelstad met 250.000 inwoners.
Als een reactie op deze plannen ontstond in de jaren zeventig van de vorige eeuw een burgerinitiatief dat een voet tussen de deur kreeg bij de gemeente. Dit heeft geleid tot de beslissing van het ministerie van Volkshuisvesting om het Noordenbergkwartier aan te wijzen als proeftuin voor stadsvernieuwing met een combinatie van restauratie en sociale nieuwbouw.

De vierkanten met diagonalen verwijzen naar hedendaagse bouwtekeningen waar objecten worden aangeduid met een rechthoek en een kruis. De vier hoeken staan voor de vier straten die uitkomen op het plein. Zwart-wit contrasteert met de kleuren aan het plein en vormt daardoor de verbindende factor tussen diverse bouwstijlen rondom het plein.