Buurtborrel en doorkijk naar activiteiten voor dit jaar

Net als elk jaar was er een gezellige voorjaarsborrel voor de leden van onze vereniging. Tijdens de borrel werden verschillende nieuwe projecten en initiatieven onder de aandacht gebracht. Eind dit jaar vieren we geboorte en het jubileum van de buurtvereniging (50 jaar), die als voorvechter van behoud, het historische karakter van de buurt wist te behouden. Dat is uiteraard een gelegenheid waar wij als vereniging aandacht aan schenken.

De komende periode zal er weer veel te doen zijn in de stad, met o.a. Deventer op Stelten en de Boekenmarkt aan het eind van het evenementen seizoen. Ook in onze buurt is genoeg ruimte voor leuke activiteiten en bijzondere initiatieven.

Ten behoeve van het jubileum, zullen dit jaar een aantal buurtbewoners worden vastgelegd die 50 jaar wonen in onze buurt. Een aantal van deze bewoners is reeds gevonden, maar er wordt nog gezocht naar eventuele leden (of niet-leden) die aan deze criteria voldoen. Als er buurtgenoten zijn in jouw omgeving die wij onder de aandacht moeten brengen van de initiatief nemers, dan kan dit getipt worden via de buurtvereniging.

Zaterdag 8 juni aanstaande (om 14:00) zal het buurtmuseum worden geopend. Onze buurtgenoot Henk Bakhuizen vertelde er meer over tijdens de aankondiging. Het plan voor het buurtmuseum leeft al (veel) langer. Net voor Corona in 2020 werd gestart, maar alles kwam stil te liggen. Samen met Marianne de Bakker besloten zij het initiatief nieuw leven in te blazen. Buurtgenoten en andere geïnteresseerden zijn welkom bij de opening.

Gérard Schiphorst heeft een Facebook groep opgericht voor de buurt, deze is te bezoeken op Facebook Groups. Het doel van de pagina is om op de hoogte te blijven van activiteiten, interessante foto’s of anekdotes te delen over onze buurt, als wel een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te blijven. Iedereen is van harte uitgenodigd om zich aan te melden en te participeren in de groep. Als leden zich geroepen voelen om als moderator toe te zien op de huisregels van de groep kunnen zij zich melden bij Gérard.

Verder is een gedichten wedstrijd opgezet door enkele buurtbewoners (op foto hierboven zijn (van links naar rechts) Joost, Nico en Alied te zien). Het doel is om routes met gedichten te cureren, waarna het winnende gedicht van de wedstrijd zal worden verzilverd op een muur hier in het Noordenbergkwartier.

Bedankt voor jullie komst en de gezelligheid deze middag. Wij wensen iedereen een mooie, zonnige zomer toe, en zien elkaar hopelijk weer in september tijdens het buurtfeest.