Algemene ledenvergadering 21 februari

Voor deelname aan de ALV gelden nu nog de coronatoegangspas en de 1,5 meter afstand. Als de regels veranderen nemen we die regels over.

Agenda:

  1. Welkom en agenda
  2. Verslag ALV 25 oktober
  3. Financieel jaarverslag, kascommissie
  4. Lopende activiteiten – stand van zaken
  5. Peiling belangstelling nieuwe projecten
  6. Wat verder ter tafel moet komen
  7. Uitnodiging voor een drankje op 1,5 meter